Praktische tips voor een goede webtekst

Posted on .

Schrijven voor het web of het internet is moeilijk. De vergelijking met het schrijven van een artikel voor een papieren uitgave is dan ook onmogelijk. Een artikel voor het web is anders op alle vlakken. De wijze waarop het artikel is ingedeeld, de keuze van woorden, de stijl van schrijven en het aller belangrijkste: de […]

Schrijven voor het web of het internet is moeilijk. De vergelijking met het schrijven van een artikel voor een papieren uitgave is dan ook onmogelijk. Een artikel voor het web is anders op alle vlakken. De wijze waarop het artikel is ingedeeld, de keuze van woorden, de stijl van schrijven en het aller belangrijkste: de wijze waarop het artikel wordt gelezen.

Om een goede tekst voor het web te kunnen schrijven moet je weten wie je doelgroep is en hoe deze de tekst doorleest. De wijze waarop een bezoeker van een website leest, is te vergelijken met de wijze waarop iemand door een magazine bladert. De bezoeker ‘scant’ met zijn ogen het beeld af naar interessante onderwerpen, sleutelwoorden. Wanneer de bezoeker zo’n woord heeft gevonden, zal hij vluchtig door de alinea’s scannen om te zien of het stuk tekst bied wat hij zoekt. Pas wanneer de bezoeker overtuigd is te kunnen vinden wat hij zoekt, zal hij de tekst gaan lezen.

Tips voor een goede webtekst

Het schrijven van een goede tekst voor het web is moeilijk. Het is zelfs een apart beroep. Maar het is niet onmogelijk, want je kunt het leren. Natuurlijk heeft niet iedereen een groot talent, maar wanneer je rekening houd met de volgende punten kom je een heel eind.

 • Formuleer koppen <h1>, <h2> en <h3> als een samenvatting in één zin van een stuk tekst of alinea. Als de kop boven een stuk tekst de bezoeker aantrekt, zal hij de overige tekst ook lezen. Houd de koppen kort en krachtig, nooit langer dan 1 regel.
 • Beschrijf per alinea slechts één onderwerp. Beperk deze alinea’s tot maximaal 5 tot 7 zinnen.
 • Beschrijf in de eerste zin van een alinea de belangrijkste informatie. Deze eerste zin zal de bezoeker aanzetten tot het lezen van de hele alinea.
 • Maak gebruik van de HTML opmaak mogelijkheden die er zijn. Geef sleutelwoorden extra aandacht door deze vet <strong> of schuin <em> te gebruiken. De bezoeker kan zo sneller bepalen of de tekst voldoet aan zijn verwachtingen.
 • Houd zinnen zo kort mogelijk. Een zin langer dan 1,5 regel is te lang.
 • Beperk het gebruik van moeilijke woorden. Technische termen kunnen wel worden gebruikt, mits de doelgroep er mee bekend is.
 • Wanneer afkortingen worden gebruikt, moeten deze worden voorzien van een beschrijving. HTML kent 2 vormen: de <abbr> voor gewone afkortingen zoals “ZOZ” voor “Zie ommezijde” en de <accronim> voor afkortingen die op zich zelf een woord voorstellen zoals “RADAR” voor “Radio Detection and Ranging”.
  Voorbeeld:<abbr title="Zie ommezijde">ZOZ</abbr> en <accronim title="Radio Detection and Ranging" lang="en">RADAR</accronim>

  Het element <abbr> wordt in de huidige versies van Internet Explorer voor Windows niet herkend. Door gebruik te maken van aanvullende JavaScript code kan het element in deze browser wel goed worden weergegeven. In andere browsers werkt het element wel goed.

 • Houd de lengte van een artikel korter dan 3 schermlengtes op een scherm van 800×600. Dat komt bij de meeste websites neer op zo’n 5 alinea’s.
 • Wees consequent in het taalgebruik. Gebruik steeds hetzelfde woord voor een onderwerp. Gebruik bijvoorbeeld alleen ‘website’ in plaats van ook ‘site’ of ‘homepage’ te gebruiken.
 • Hyperlinks naar aanvullende artikelen op het web of te downloaden bestanden kunnen het beste onderaan het artikel worden opgesomd. Anders is de bezoeker al vertrokken voor hij het hele artikel heeft gelezen.
 • Afbeeldingen bij een artikel kunnen de informatieve waarde van een artikel ondersteunen. Let er op dat een afbeelding altijd extra is en de tekst zonder afbeeldingen evenveel informatie moet bieden.

Doe de test

Of een tekst geschikt is voor het web, is gemakkelijk te testen door de volgende handeling uit te voeren.

 1. Kopieer de tekst naar een tekstverwerker.
 2. Maak in elke zin het meest belangrijkste woord vet.
 3. Verwijder alle overige tekst.
 4. Controleer of de overgebleven tekst (woorden) nog duidelijk maakt wat het artikel moet overbrengen.

Als de teks
t deze test doorstaat, is de tekst prima voor het web. De bezoekers zullen dan gemakkelijk kunnen bepalen of de tekst voor hen interessant is en de tekst lezen. Ontbreekt er nog te veel informatie? Dan zal de tekst moeten worden herschreven.

Bert de Weerd user experience designer