Moeite bij het lezen en begrijpen van tekst.

Posted on .

Iemand met dyslexie heeft moeite met het lezen en begrijpen van een tekst. Dit wil niet zeggen dat zo’n persoon dom of minder slim is. Los van de verschillende vormen van dyslexie heeft iemand moeite om moeilijke en vooral samengestelde woorden te begrijpen. Vooral de context waarin een tekst wordt geplaatst is hierin belangrijk. Aandachtspunten […]

Iemand met dyslexie heeft moeite met het lezen en begrijpen van een tekst. Dit wil niet zeggen dat zo’n persoon dom of minder slim is. Los van de verschillende vormen van dyslexie heeft iemand moeite om moeilijke en vooral samengestelde woorden te begrijpen. Vooral de context waarin een tekst wordt geplaatst is hierin belangrijk.

Aandachtspunten voor beter leesbare teksten

Deze personen zijn heel gemakkelijk te helpen. Er is een duidelijke lijst van aandachtspunten die de kwaliteit en leesbaarheid van informatie op het internet ten goede komen.

  • Plaats compacte informatieblokken binnen een voldoende onderscheidende vormgeving.
  • Houd zinnen zo kort mogelijk en vermijd het gebruik van bijvoeglijke naamwoorden.
  • Zorg voor voldoende referentiepunten binnen de vormgeving waaraan de informatie kan worden gekoppeld. Bijvoorbeeld door kleurgebruik of schematische afbeeldingen.
  • Beperk het gebruik van moeilijke woorden.
  • Beperk de noodzaak om dingen te onthouden.
  • Vergroot de leesbaarheid van tekst door een grotere regelafstand te hanteren.
Bert de Weerd user experience designer