Internetten als je slechtziend bent

Posted on .

Wanneer je slechtziend bent, zie je nog wel wat. Maar dan alleen als je gebruik maakt van speciale hulpmiddelen. Juist voor deze internetters is het belangrijk dat een website op een logische wijze is opgebouwd en gevuld. Een bezoeker van een website die slechtziend is en gebruik maakt van hulpmiddelen die het beeld sterk uitvergroten, raakt gemakkelijk het overzicht over de aangeboden informatie kwijt. Dit artikel beschrijft de hulpmiddelen die een slechtziend persoon gebruikt en de obstakels die dat met zich meebrengt.

Hulpmiddelen bij het internetten.

Slechtziende personen kunnen prima gebruik maken van het internet. Mits ze de hulpmiddelen goed kunnen gebruiken die ze nodig hebben. Zo is de ene bezoeker van een website gebaad bij zijn beeldvergotende software, terwijl een andere bezoeker gebruik maakt van zijn eigen stylesheets die de tekst op een website groter weergeven en in een duidelijker contrast.

Beeldvergrotingssoftware.

Met behulp van software dat een gedeelte van het beeld uitvergroot weergeeft, is voor veel slechtzienden het internet goed te gebruiken. De software geeft een vergrote weergave van het deel van het beeldscherm wat zich onder de muis bevind. In de afbeelding hieronder is een voorbeeld te zien. het beeldscherm is in twee delen opgedeeld. De linker helft toont het ‘normale’ beeld en de rechter helft laat de vergrote weergave zien. Op deze wijze kan de gebruiker in het rechter deel van het beeld zien wat er staat. Het linker deel wordt gebruikt om het overzicht over het beeld te houden. De meeste beeldvergrotende software kan als extra hulpmiddel in het linker deel van het scherm een rechthoek tonen van het deel dat is uitvergroot. Dit geeft extra overzicht aan de gebruiker.

Met beeldvergotende software kan een deel van het scherm vergoot worden weergegeven.

Aangepaste stylesheets.

Veel browsers kunnen tegenwoordig gebruik maken van een eigen stylesheet. Daarmee kan een gebruiker zijn eigen vormgeving gebruiken en gebruik maken van veel grotere tekst en een hoger contrast. Om dit mogelijk te maken moet een website wel zijn opgebouwd uit valide HTML en gebruik maken van stylesheets waarin de vormgeving van de website is opgenomen.

Toetsenbord aanpassingen.

De karakters op een toetsenbord zijn voor een sterk slechtziend persoon vaak niet duidelijk genoeg. Daarom zijn er speciale hulpmiddelen die de leesbaarheid van de toetsen verbeteren. Zo zijn er speciale grootletter toetsenborden en stickers die op een gewoon toetsenbord kunnen worden geplakt om het contrast en de grootte van de tekens te vergroten.

Aangepast toetsenbord met een vergoot contrast en formaat van de tekens op de toetsen.
Speciale stickers voor het toetsenbord kunnen het contrast en formaat van de tekens op de toetsen vergoten.

Obstakels bij het internetten voor slechtzienden.

Slechtzienden hebben baat bij hun hulpmiddelen. Wanneer deze hulpmiddelen niet goed worden ondersteund, zal de slechtziende persoon erg veel moeite hebben de informatie op de website te kunnen raadplegen. Hieronder staan enkele obstakels die het gebruik van deze hulpmiddelen in de weg staan.

  • De geraadpleegde website maakt geen gebruik van CSS stylesheets, maar de vormgeving en opmaak is direct opgenomen
    in de HTML. Er kan geen gebruik worden gemaakt van eigen stylesheets voor grotere tekst en een hoger contrast.
  • De grootte van de tekst is niet in de browser aan te passen doordat de grootte verkeerd is gedefinieerd. De grootte is gedefinieerd aan de hand van een vaste waarde zoals ‘pixels’ en niet in een relatieve waarde als ’em’ en procenten.
  • De vormgeving van de website bevat te weinig contrast- en kleurverschillen. De gebruiker van vergrotingssoftware heeft moeite om zich te orienteren binnen de pagina.
Bert de Weerd user experience designer